Campagne de soutien aux déplacés du Burkina

 

Uppsala, den 8 augusti 2019

Insamling till interna flyktingar i Burkina Faso

Burkina Fasos honorärkonsulat, Vänskapsföreningen Burkina Faso-Sverige (ASSAMBUS), Faso Kamba och

Faso Träffen startar idag en insamling till stöd för de burkinska interna flyktingar som varit tvungna att överge sina byar och fly till tätorter och provinshuvudstäder efter att terrorister attackerat deras hem. Insamlingen är en del av den gemensamma civilsamhälle-kampanjen « FAISONS UN GESTE » (’Låt oss göra en gest’). Denna kampanj riktar sig till burkinier i landet och i diasporan samt till Burkina Fasos vänner världen över.

Pengarna  från  vår  svensk-burkinska  insamling  kommer  att  överlämnas  till  civilsamhälleorganisationen Semfilms (http://www.semfilms.org/) av konsul Sten  Hagberg på plats i Ouagadougou i slutet av augusti. Semfilms är en trovärdig organisation som varit ledande i kampen för demokrati och mänskliga rättigheter.

Din gåva måste vara antingen på Assambus konto plusgiro: 443723 – 2, eller på Sten Hagbergs swish

(+46707488643) senast  måndagen den 19 augusti 2019.

Vänskapsföreningen Burkina Faso-Sverige (ASSAMBUS)

Plusgiro: 443723 – 2. Eller också kan man betala (till samma konto) så här: Nordea: Clearingnr: 6034 Kontonummer: 04437232

Märk inbetalningen ”Déplacés”

Soutien aux déplacés internes au Burkina Faso

Le Consulat honoraire du Burkina Faso, l’Association d’amitié Burkina Faso-Suède (ASSAMBUS, le Faso

Kamba et le Faso Träffen lancent un appel de soutien aux déplacés internes suite aux attaques terroristes au Burkina Faso.

Ces déplacés ont dû fuir leurs villages pour chercher refuge dans les chef lieux municipaux et provinciaux. Le soutien fait partie de la campagne conjointe des organisations de la société civile burkinabè « FAISONS UN GESTE ». Cette campagne concernera les burkinabè de l’intérieur et de la diaspora ainsi que des amis

du Burkina Faso à travers le       monde.

Les fonds seront remis à l’organisation de la société civile Semfilms (http://www.semfilms.org/) des mains du Consul Sten Hagberg sur place à Ouagadougou en fin août. Le Semfilms est une organisation crédible en- gagée dans la lutte  pour la démocratie et les droits humains.

Votre contribution doit être soit sur le compte d’ASSAMBUS plusgiro: 443723 – 2, soit sur le swish du Consul

Sten Hagberg (+46707488643) au plus tard lundi le 19 août 2019

Vänskapsföreningen Burkina Faso-Sverige (ASSAMBUS) Plusgiro: 443723 – 2. Ou bien au même compte comme cela: Nordea: Clearingnr: 6034 Numéro de compte: 04437232

Veuillez bien vouloir écrire ”Déplacés” sur votre paiement.

Sten Hagberg                                                                Daogo Ousmane Zoungrana

Consul honoraire du Burkina Faso                                Président de l’ASSAMBUS

Eric P. Zongo                                                               Kassoum Adigum Alase

Président de l’ASSAMBUS-BF                                    Président du Faso Kamba

Raicha Englund                                                         Paul Kaboré

Présidente du Faso Träffen                                         Délégué au Conseil Supérieur des

burkinabè de l’Etranger (CSBE) des pays nordiques

 

BURKINA FASO

Vos contributions sont reçu jusqu’au 25 août 2019 par DERRA Tidjani, Trésorier de l’ASSAMBUS BF Compte ORANGE MONEY: 76 61 77 35

Merci de préciser les nom et prénom

Les dons en natures sont acceptés

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *